Algemene visie

Er zijn geen problemen op Aarde.
De Aarde is schoon, vreugdevol, kosmisch, eeuwig.
De Wereld is het ongelukkige bouwwerk
dat de mens met geweld op de Aarde heeft gezet.
De Wereld bestaat uit de problemen van de mens.

Zowel Aarde als Wereld bevinden zich in jou.
Wat je om je heen ziet en wat er met je gebeurt,
is zuiver de weerspiegeling van wat er in je is.
Zie je en voel je schoonheid in je leven,
dan is dat de Aarde, het leven in je dat je waarneemt.
Zie je problemen en voel je onvrede in je leven,
dan kijk je naar de Wereld.’

Barry Long

Het citaat hierboven komt uit het boek ‘Sterven om te Leven’.
Je kan het ook als volgt samenvatten: wanneer ik me identificeer met de Wereld buiten me, ervaar ik het leven als een strijd. Wanneer ik één word met de Aarde, het leven binnenin, dan is het leven goed.

Gedurende 5 jaar hebben we getracht de essentie van deze tekst over te brengen via de workshops van ‘De Kracht van de Spiegel’. We hebben daar heel veel plezier aan beleefd. Want wat we brachten, is echt wel een blij verhaal. Het vertelt dat je dagelijkse leven een spiegel is van je innerlijke realiteit. En dat je door je bewust te worden van je innerlijk leven meer en meer zeggenschap krijgt over je uiterlijk bestaan: leef het leven dat in jou zit te wachten op je…

Heel in het kort gaat het zo: als je je innerlijke conflicten oplost, neem je de oorzaak van alle strijd met de dingen en mensen – en de Wereld – buiten je weg. Als je gaat leven vanuit de vreugde, de liefde en de schoonheid binnenin – vanuit de Aarde – , wordt ook je dagelijkse leven een blije en liefdevolle stroom. En dan is het leven goed.

Na 5 jaar workshops van ‘De Kracht van de Spiegel’ werd het ons duidelijk dat het vooral dat laatste is wat we willen delen met je. Uiteindelijk gaat het niet zozeer om het verwerven van inzichten in de Spiegel van de Wereld. De essentie is eerder: hoe kom ik thuis op Aarde, in het leven binnenin dat altijd goed is?

Hoe is het om toe te laten dat mijn bestaan aan de buitenkant vanzelf in orde komt als ik stop met strijden met wat nog niet goed is? Als ik de idee van zonde, spijt, schuld en boete loslaat? Als ik stop met ‘werken’ aan mezelf en mezelf ‘verbeteren’? Als ik eerlijk onder ogen zie en aanvaard wat er nu is? En als ik me daarin ontspan en leef vanuit de innerlijke totaalervaring: het leven is goed?

Dat is precies de ervaring die we graag met je willen delen onder de noemer ‘Het leven is goed’.

>> wie zijn we

>> naar ons zomeraanbod

As you walk and eat and travel…
be where you are or you will
miss most of your life.