Barry Long (1926-2003)

Barry Long werd geboren in Sydney. Hij woonde de eerst 38 jaar van zijn leven in Australië waar hij een carrière had in de krantenwereld, gehuwd was en vader werd. Rond de leeftijd van 31 jaar veranderde er iets in hem. Hij onderging een diepgaande spirituele ervaring in Indië aan de voet van de Himalaya waarbij hij de waarheid over zichzelf, het leven en de dood onder ogen kwam.

Terwijl hij mediteerde in de bergen ontdekte hij vele zaken. Hij was schrijver en schreef over zijn realisatie. Met zijn manuscripten onder de arm ging hij naar Londen in de hoop ze gepubliceerd te krijgen. Niemand leek echter geïnteresseerd en hij werkte opnieuw als redacteur.

Telkens hij niet aan het werk was of schreef, sprak hij met een kleine groep mensen die zich rond hem verzamelden. Zo ontwikkelde hij het vermogen om over elk onderwerp in waarheid en liefde te praten en dit ook te verduidelijken in de ervaring van zijn luisteraars.

Vanaf de jaren 1970 leefde hij van wat hij schreef en vanaf de jaren 1980 introduceerden zijn eerste leerlingen hem aan een groter publiek. Hij gaf bijeenkomsten en meditatielessen aan steeds meer mensen in Londen. Vanaf 1986 verhuisde hij opnieuw naar Australië van waaruit hij seminaries gaf in de ganse wereld.

In 1998 gaf Barry Long zijn laatste grote bijeenkomst in Europa voor meer dan 600 deelnemers. Vanaf dan gaf hij nog enkel les in Australië.

Op zaterdag 6 december 2003 stierf Barry Long.

De essentie van zijn levenslessen

De essentie van zijn levenslessen is vrijheid van ongelukkig zijn voor het individu. Barry Long definieert ongelukkig zijn als de normale toestand van de mens: gelukkig vandaag, ongelukkig morgen. Op de hierna volgende manieren word je geholpen om deze situatie achter je te laten.

Ten eerste, introduceert Barry Long door zijn boeken en tapes mensen in de stilte van hun wezen binnenin. Dit is het doel van ware meditatie. Terwijl je de levenslessen leeft, ben je meer en meer in staat je leven te leiden vanuit deze innerlijke staat.

Ten tweede helpt Barry Long je je levensomstandigheden in overeenstemming te brengen met die stilte in jezelf. Hij spreekt over de waarheid van het leven zoals het is en hij maakt de waarheid praktisch door het in jou ervaring te brengen. Door naar de waarheid te luisteren begin je alles wat niet waar is in je leven onder ogen te komen – en dat is waar je je verstoord voelt. Je wordt dan getoond hoe je die verstoring kunt opruimen door de oorzaak te zien en er iets aan te doen. Je wordt eerlijk in je relaties en tov de omstandigheden buiten je. Terwijl je leven meer en meer op het ware spoor terecht komt word je steeds stiller. Het spirituele leven speelt zich af op het niveau van het dagelijkse leven. Je hoeft niet naar een ashram te gaan.

Ten derde, en dit is het belangrijkste voor de meeste mensen, spreekt Barry Long over de liefde tussen man en vrouw als het middel om God op aarde te realiseren. Hij geeft les over het verschil tussen liefde en seks en toont koppels hoe ze hun liefdesleven eerlijk kunnen maken zodat ze samen op weg kunnen gaan in onpersoonlijke, onbaatzuchtige liefde.

Ten vierde, is er het kosmische en mythische aspect van zijn lessen waarin hij aantoont dat de uiterlijke kosmos overeenkomt met het innerlijke leven, en hoe we binnen onszelf terug kunnen naar het begin van voor de tijd ontstond.

 

There is only one truth.
It is being where you are.
And being where you are
is where your body is.

Barry Long